Welkom op de website van Tandartsenpraktijk Wijsman

Beste patiënten, 

Zoals u tijdens de persconferentie van 14 december heeft kunnen horen, blijven de tandartsenpraktijk en de preventiepraktijk geopend. Door alle voorzorgsmaatregelen kunnen wij u verantwoorde zorg blijven bieden. Namens het hele team, C. Wijsman.

Tandartsen praktijk Wijsman zal 2022 starten met een nieuwe frisse look in de behandelkamers, wij krijgen een nieuwe vloer en nieuwe behandelstoelen. In verband met deze verbouwing zal de tandartsenpraktijk op de Oostzeedijk beneden nummer 21 gesloten zijn vanaf 21 december tot 3 januari 2022.

Namens het hele team wensen wij jullie prettige feestdagen, een voorspoedig en gezond nieuwjaar.

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Via deze weg willen wij u graag informeren op welke wijze wij de reguliere zorgverlening vanaf 28 april hebben georganiseerd. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 

Bovenstaande werkwijze is gebaseerd op de aanvullende leidraad welke door de beroepsvereniging van tandartsen is vastgesteld in overleg met het RIVM, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Wij treffen in de praktijk de volgende aanvullende maatregelen:

1. Screening van patiënten

Elke patiënt wordt vooraf gescreend met als doel dat alleen die patiënten in de praktijk komen die niet tot een risicogroep behoren en geen symptomen hebben die passen bij COVID-19. 

De volgende vragenlijst is daarvoor opgesteld. Wanneer u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om voorlopig de praktijk niet te bezoeken. 

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden Celsius)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

• Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

2. Onderling afstand houden.

De looproutes in de praktijk zijn aangepast, zodat patiënten buiten de behandelkamer minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Aanvullend verzoeken wij patiënten zoveel mogelijk alleen te komen zonder onnodige begeleiding en hanteren wij een ‘deurbeleid’. Er mogen maximaal 4 patiënten in de wachtkamer zitten, ook is er een mogelijkheid in de entree of buiten te wachten.

3. Handen desinfecteren.

Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij patiënten hun handen te desinfecteren en schudden wij geen handen. Verder vragen wij patiënten om zo min mogelijk zaken in de praktijk met de handen aan te raken (denk aan deurkrukken, 

tafeloppervlakken, stoelen, etc.).  

4. Wij controleren uw temperatuur met een digitale afstands thermometer.

5. Dragen van extra persoonlijke beschermingsmiddelen.

De behandelaren dragen in de behandelkamer een extra beschermend mondneusmasker in combinatie met een gezichtsscherm.

6. Voorafgaand aan sommige behandelingen zullen wij u met een mondspoelmiddel laten spoelen.

Met deze maatregelen – in aanvulling op onze gangbare methoden van infectiepreventie – kunnen wij de reguliere zorg voor niet-risico patiënten hervatten. Patiënten die wel in een risicogroep vallen kunnen wij voor spoedzorg verwijzen naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). 

Een afspraak die u eventueel heeft staan voor na 28 april a.s. kan dus niet zomaar doorgaan. Wij gaan alle patiënten met een toekomstige afspraak kort voor deze afspraak benaderen voor de screening (zie punt 1 hierboven). 

Wij vragen dus ook zeker uw medewerking om met elkaar een veilige omgeving te creëren en te houden, waarin onze zorg kan worden hervat. Indien u aanvullende vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Door de schaarste van vele beschermingsmiddelen en reinigingsmaterialen zijn de aanschaf kosten enorm gestegen. U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het COVID-19 virus mogen wij een toeslag in rekening brengen van € 4,26 per patient. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziekteverzekeraar vergoed.

Met vriendelijke groet namens het hele team,

C.Wijsman,

Tandarts

 

U kunt bij ons terecht voor services zoals o.a. mondhygiëne, preventie, implanteren en protheses op implantaten z.g. ‘klikgebitten’.

Om u beter van dienst te zijn, zijn wij nu ook bereikbaar via Internet. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, behandelingen, nieuws en nog veel meer.  U kunt telefonisch contact opnemen of een mail sturen om patiënt te worden.

U kunt telefonisch een afspraak maken op maandag t/m vrijdag: van 08.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Uitsluitend onze eigen patienten kunnen voor spoedeisende hulp van 12.00-14.00 uur en van 16.00 – 17.00 uur contact opnemen met het spoednummer van de praktijk 010-4144903. Naast de reguliere werktijden (feestdagen én in het weekend) kunt u contact opnemen met de spoeddienst van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging: 010-4552155.

U kunt ons bereiken op:
Oostzeedijk Beneden 21
3062 VJRotterdam
Tel: 010 – 4136414

 

Vanwege uitbreiding van ons team, nemen wij weer nieuwe patiënten aan.

 

Omdat plastic bekers slecht zijn voor het milieu, zijn wij overgegaan op papieren bekers.

 

 

E-mail: balie@tpwijsman.nl

Vanaf 23 januari 2017 is onze  preventiepraktijk aan de Oostzeedijk Beneden 163 geopend.

 Tandarts Wijsman, Tandarts Oosterbaan, Tandarts De Ruiter en Tandarts-implantoloog Van Zwol staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)